Rakennusten hävittäminen

Palokuntamme suorittaa purkutarpeessa olevien rakennusten hävittämisen polttamalla rakennukset hallitusti. Palvelun ehtona on pääsääntöisesti, että kohde soveltuu palokunnan harjoituskohteeksi. Purkukohdetta käytetään savusukellus ja kattotyöskentelyn sammutusharjoitteiden suorittamiseen.033_31A

Rakennuksen hävittäminen polttamalla on luvanvaraista ja lupien hankinnasta vastaa tilaaja. Luvat ja ilmoitukset tulee selvittää kunnan rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen kanssa.

Mikäli tarvitsette edellä mainittuja palveluita, ottakaa yhteyttä Sami Laaksonen 0400 704 546